ANTLIA

Pro společnost Antlia s.r.o. jsem po navrhl logo společnosti. Hlavním grafickým prvkem se stala stylizace počátešního písmene A, které je umístěno na modrém čtvrci. Vše je doplněno moderním, bezpatkovým písmem.

LOGOTYP ANTLIA