BONITA

Pro nově vzniklé kosmetické studio BONITA jsem navrhl logo. Po konzultaci s klientem vznikl návrh loga, jehož grafickým symbolem je oko doplněné o název. Logo má dvě základní varianty a to jen s textem BONITA a také s textem BONITA BEUATY STUDIO. Písmo pro text bylo zvoleno patkové, aby z loga dýchala serióznost a tradice.

LOGOTYP BONITA LOGOTYP BONITA