CLUSTERS CORD

Ve spolupráci s agenturou Prestima jsem navrhl logo pro společnost Clusters Cord. Jedná se o logo projektu v rámci regionálního rozvoje ve střední Evropě. Stěžejním grafickým prvkem loga jsou kruhy, znázorňující jednotlivé regiony, propojené linkou, což značí symboliku spojení, která je hlavní myšlenkou projektu. Vše je doplněno o název a slogan projektu.

LOGOTYP CLUSTERS CORD LOGOTYP CLUSTERS CORD