Divadlo F. X. Šaldy

V rámci výběrového řízení na návrh nového vizuálního stylu libereckého divadla, jsem navrhl nový logotyp včetně vizuální identity divadla. Základním grafickým symbolem byla stylizace zkratky písmen FXŠ, která pak byla doplněna celým názvem divadla. Stěžejním prvkem byla stylizace písmene X do podoby kříže, který zároveň při rozpůlení tvořil prvek šipky, která se aplikovala na další grafické materiály.
Součástí zadání bylo i rozpracování loga k použití pro jednotlivé scény. Tedy balet, činohru, operu a scénu Malého divadla. Kde byly jednotlivé značky rozděleny barevně a doplněny logem FXŠ.
Návrh postoupil do užšího výběru, ale nebyl vybrán jako vítězný.

LOGOTYP DIVADLO F. X. ŠALDY LOGOTYP DIVADLO F. X. ŠALDY LOGOTYP DIVADLO F. X. ŠALDY LOGOTYP DIVADLO F. X. ŠALDY LOGOTYP DIVADLO F. X. ŠALDY LOGOTYP DIVADLO F. X. ŠALDY