LIBEREC EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2012

Pro město Liberec jsem ve spolupráci s agenturou Prestima navrhl logo pro sportovní akce zajišťované městem Liberec. Hlavním grafickým znakem loga je oblouk, který symbolizuje hlavní dominantu Liberce, tedy televizní vysílač Ještěd, doplněný o text LIBEREC EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2012. Součástí návrhu byly i ikony jednotlivých sportů, které byly tvořeny tímto symbolem. Bohužel použití loga přebrala jiná agentura, která tyto ikony nepoužila a nahradila je bohužel ne moc zdařilými symboly míčů.

LOGOTYP LIBEREC EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2012 LOGOTYP LIBEREC EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2012 LOGOTYP LIBEREC EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2012 LOGOTYP LIBEREC EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2012 BILLBOARD S APLIKACÍ LOGA