PERSONAM

Pro společnost Personam jsem provedl redesign stávajícího loga. U loga došlo k úpravě grafického prvku, změně fontu a barev loga. Bohužel logo nebylo nakonec použito.

LOGOTYP PERSONAM