START TECH

Pro Technicko univerzitu v Liberci jsem v rámci projektu Start Tech, zaměřeného na osvětu univerzity u dětí základních a středních škol, navrhl logo projektu. Jako hlavní grafický prvek jsem použil postavičku dítěte zakomponovanou do textu STARTTECH.

LOGOTYP START TECH LOGOTYP START TECH